ЈНМВ бр. 1-III/2018


Опис предмета набавке: услуга превоза ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин који станују на удаљености већој од 4 km од седишта школе-60130000-Услуга друмског путничког превоза за посебне намене.

Набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то:

  • Партија 1. – Мало Баваниште (преко Брзе врбе)-матична школа-Мало Баваниште
  • Партија 2. – Жарковац-Кречанска улица-матична школа-Кречанска улица-Жарковац
  • Партија 3. –Мост-матична школа-Мост.
Тип документа
Датум објаве
Обавештење о закљученим уговорима 20.04.2018.
Одлука о додели уговора 28.02.2018.
Конкурсна документација 08.02.2018.
Позив за подношење понуда 08.02.2018.

 

 

 


Адреса
Трг Жарка Зрењанина 9,
26220 Ковин
Телефон
013/741-052
013/741-300
Е-пошта
zmajkovin@gmail.com
Copyright © 2008. Основна школа „Јован Јовановић Змај" Ковин
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Уредник: Дејан Крецуљ