Штампа

JNMV br.1-III/2015


Opis predmeta nabavke: usluga prevoza učenika OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Kovin koji stanuju na udalјenosti većoj od 4 km od sedišta škole -60130000-Usluga drumskog putničkog prevoza za posebne namene.

Tip dokumenta
Datum objave
Obaveštenje o zaključenim ugovorima 26. mart 2015.
Konkursna dokumentacija 20. februar 2015.
Poziv za podnošenje ponuda 20. februar 2015.