Početna
Školski kalendar 2010/2011.
ŠKOLSKI KALENDAR 2010/11.

KALENDAR OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
 ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, prvo polugodište počinje u sredu, 1. septembra, a završava se u četvrtak, 23. decembra 2010. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavnih dana. Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 17. januara i završava se u subotu, 11. juna 2011. godine, a za učenike VIII razreda u ponedeljak, 30. maja 2011. godine. U drugom polugodištu ima 100 nastavnih dana. 

Nastavni plan i program za učenike od prvog do sedmog razreda ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih nedelja, odnosno 180 nastavnih dana. Nastavni plan i program za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne nedelje, odnosno 170 nastavnih dana. Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2010/2011. godinu, iskazan je u polugodištima i kvartalno, pri čemu prvi kvartal ima 40 nastavnih dana, drugi 40, treći 50 i četvrti 50 nastavnih dana. Učenici VIII razreda u četvrtom kvartalu imaju 40 nastavnih dana.

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust. Jesenji raspust u trajanju od četiri dana, počinje u petak, 29. oktobra, a završava se u utorak, 2. novembra 2010. godine. Zimski raspust, u trajanju od tri nedelje, počinje u petak, 24. decembra 2010. godine, a završava se u petak, 14. januara 2011. godine. Prolećni raspust, u trajanju od deset dana, počinje na Veliki petak, 22. aprila, a završava se u utorak, 3. maja 2011. godine. Letnji raspust počinje u ponedeljak, 13. juna, a završava se u sredu, 31. avgusta 2011. godine.
 
U školi se praznuju državni i verski praznici u skladu sa zakonom. U školi se praznuje Sveti Sava, koji pada u četvrtak, 27. januara 2011. godine. Ponedeljak, 8. novembar 2010. godine, obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade, u dane verskih praznika:

-pravoslavni - na prvi dan krsne slave,
-pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru – 25. decembra 2010. godine, na Božić,
-pripadnici Islamske zajednice - 10. septembra 2010. godine, na prvi dan Ramazanskog Bajrama i 16. novembra 2010. godine, na prvi dan Kurbanskog Bajrama,
-pripadnici Jevrejske zajednice – 18. septembra 2010. godine, na prvi dan Jom Kipura.
       
Odlukama saveta Republike Srbije za nacionalne manjine utvrđeni su sledeći  nacionalni praznici nacionalnih manjina:

- za mađarsku nacionalnu manjinu:
                   *15. mart, Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49
                   * 20. avgust, Dan Svetog Stevana
                   * 23. oktobar, Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine
- za bošnjačku nacionalnu manjinu:
                  * 11. maj, Dan Bošnjačke nacionalne zastave
                  *  prvi dan Ramazanskog bajrama
                  * prvi dan Kurbanskog bajrama
                  * 20. novembar, Dan ZAVNOS-a.
- za bunjevačku nacionalnu manjinu:
                  *  2. februar, Dan velikog prela
                  * 23. februar, Dan izbora prvog Nacionalnog saveta
                  * 15. avgust, Dan Dužijance
                 * 25. novembar, Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena.

Nacionalni praznici nacionalnih manjina utvrđeni odlukama Nacionalnih saveta su:

- za  hrvatsku nacionalnu manjinu:
                 *  19. mart - blagdan Svetog Josipa
                 * 19. jun - datum rođenja subotičkog biskupa Ivana Antunovića
                 * 16. oktobar - datum rođenja Bana Josipa Jelačića
                 * 15. decembar - datum osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća
- za rumunsku nacionalnu manjinu:
                * 15. januar - datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua
                * 4. septembar - praznik Velike gospojine
                * 1. decembar - Nacionalni praznik Rumunije
                 * 7. decembar - Dan nacionalnog saveta.
- za rusinsku nacionalnu manjinu:
                 * 17. januar - Dan Rusina
- za ukrajinsku nacionalnu manjinu:
                 * 17. maj - Dan ukrajinske zajednice u Srbiji
                 * 14. oktobar - Dan ukrajinskih heroja
- za makedonsku nacionalnu manjinu:
                 * 2. avgust - Ilinden - dan ustanka naroda Makedonije protiv Turaka
                 * 8. septembar - Dan državnosti Republike Makedonije
                 * 11. oktobar - Dan borca
                 * 16. decembar - Dan nacionalnog saveta
- za nemačku nacionalnu manjinu:
                 * 15. decembar - Dan osnivanja nacionalnog saveta.
- za romsku nacionalnu manjinu:
                 * 14. januar - Vasilica
                 * 3. petak u martu (pokretni praznik) - Bibija
                 * 8. april - Međunarodni dan Roma
                 * 6. maj - Đurđevdan.

Za vreme zimskog raspusta, škola može da planira realizovanje dodatnog rada sa učenicima, a u obavezi je da planira realizovanje dopunskog rada sa učenicima, koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva. O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i dopunskog rada sa učenicima na predlog nastavničkog veća odlučuje direktor.

Godišnjim programom rada Škola je obavezna da planira dva radna dana na nivou školske godine (subota - 11. ili 18. septembar 2010. godine u prvom polugodištu i subota - 28. maj ili 4. jun u drugom polugodištu) za organizovanje i realizaciju aktivnosti iz oblasti izbornih predmeta (građansko vaspitanje, verska nastava i dr.), vannastavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, oblasti ekologije i zaštite životne sredine, kulturno-umetničke aktivnosti, kao na primer:

- odlazak u verske objekte – crkve, manastiri i hramovi,
- odlazak u muzeje i galerije, spomen zbirke,
- obilazak etno kuća, istorijskih nalazišta,
- odlazak u nacionalni park, prirodne rezervate,
- organizovanje akcija ozelenjavanja i uređenja škole i okoline,
- sportski susreti,
- aktivnosti u lokalnoj zajednici,
- susreti škola,
- odlazak u srednje škole u cilju profesionalne orijentacije,
- organizovan odlazak na edukativne i kreativne radionice,
- organizovanje mini istraživačkih projekata,
- zabavna međuodeljenjska druženja (kviz takmičenje, proslava rođendana, igranke) i 
  slično.

U subotu, 4. septembra 2010. godine i  subotu, 29. januara 2011. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak. U subotu, 19. februara 2011. godine i u subotu, 7. maja 2011. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za utorak. U sredu, 25. maja 2011. godine i u subotu, 11. juna 2011, godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za petak.


TABELARNI PREGLED ŠKOLSKOG KALENDARA
za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine
za školsku 2010/2011. godinu

 

 

themesclub.com cms Joomla templateCopyright © 2008. OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Kovin - Sva prava zadržana
Autor: Dejan Kreculj
Webmaster: Saša Petrović

Brojač poseta