Распоред звоњења

ПРЕ ПОДНЕ

1. ЧАС  800 - 845
2. ЧАС  850 - 935
3. ЧАС  955 - 1040
4. ЧАС 1045 - 1130
5. ЧАС 1135 - 1220
6. ЧАС 1225 -1310

casovnik 1

ПОСЛЕ ПОДНЕ

1. ЧАС 1330 - 1415
2. ЧАС 1420 - 1505
3. ЧАС 1525 - 1610
4. ЧАС 1615 - 1700
5. ЧАС 1705 - 1750
6. ЧАС 1755 - 1840