ЈНМВ бр. 2-III/2017

Опис предмета набавке: набавка услуга – организовање екскурзија ученика I-VIII разреда за школску 2017/2018. годину.

Тип документа
Датум објаве
Обавештење о закљученим уговорима 02.01.2018.
Одлука о додели уговора 23.11.2017.
Конкурсна документација 01.11.2017.
Позив за подношење понуда 01.11.2017.