Јавне набавке

ЈНМВ бр. 1-II/2018

Опис предмета набавке: набавка радова-грађевински радови

Адреса
Трг Жарка Зрењанина 9,
26220 Ковин
Телефон
013/741-052
013/741-300
Е-пошта
zmajkovin@gmail.com